• html5 slideshow
  • html5 slideshow
  • html5 slideshow
1 2 3
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th
Welcome

Who we are

บริษัท ต้นตระกูล ซี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 โดย นางสาวกานต์รวี ชารินทร์รัศมิ์ เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจจากการจัดหาวัสดุก่อสร้างให้กับภาครัฐ และผู้รับเหมาทั่วไป จนได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและภาคเอกชนให้โอกาสในการทำธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างในเวลาต่อมา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาและเติบโตขึ้นอีกระดับ โดยขยายขอบข่ายธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแรกของบริษัทฯ คือ โครงการ “ไลฟ์ I” ชื่อโครงการถูกคิดขึ้นเพื่อสื่อถึง บ้านสำหรับการใช้ชีวิตอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน บ้านที่ให้ความสบายร่มเย็นกับผู้อยู่อาศัย โดยโครงการแรกนี้ตั้งอยู่บนถนนนิคมสร้างตนเอง สาย 11 ระหว่างซอย 7-8 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th

บ้านคุณภาพ

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th

สังคมคุณภาพ

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th

สิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th
What I do?

Here are some of my expertise

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th

การวางผังโครงการ

ความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมสำหรับชุมชน ความสบายเมื่ออยู่อาศัยของเจ้าของบ้าน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่เราคำนึงในการวางผังโครงการ

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th

บ้าน

เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข กิจการงานเจริญรุ่งเรือง ตำแหน่งและทิศทางของบ้านก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางโครงการให้ความใส่ใจ โดยเรามีการปรึกษากับอาจารย์ผู้เชียวชาญทางฮวงจุ้ยเพื่อวางตำแหน่งและทิศทางของบ้าน พร้อมทั้งเลือกก่อสร้างบ้านในวันที่ฤกษ์ดีที่สุด เพื่อให้บ้านในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้อยู่อาศัยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า และ น้ำ เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตแต่ละวัน ซึ่งโครงการเองได้เห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้ดำเนินการให้บ้านในโครงการทุกหลังได้ใช้น้ำที่สะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาค ได้ใช้ไฟฟ้าที่ทำการขยายเขตเป็น 3เฟสเรียบร้อย เพื่อป้องกันกระแสไฟตก นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับ กสท. จัดเตรียมเคเบิ้ลใยแก้วภายในโครงการไว้พร้อมสรรพสำหรับตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยยุคดิจิทัล

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th

ฟังก์ชั่นภายใน

เพราะคุณใช้ชีวิตอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวันในบ้าน ดังนั้นความสะดวกสบาย พื้นที่ใช้สอยที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในบ้าน คือ สิ่งที่เราคิดและคำนวณเมื่อออกแบบบ้านในโครงการไลฟ์ I

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th
Projects
Employees
Constructor
Partners
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th
My Work

Recent Work

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th

Work 01

Building

100 49

Work 02

House, Apartment

100 49

Work 03

Dining Room

100 49

Work 04

House, Building

100 49

Work 05

Condo, Pad

100 49

Work 06

Table, Chairs

100 49

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th
Read

Recent Blog

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th
HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
December 30, 2018 | Life I | 7

Material

วัสดุสำหรับการก่อสร้างถูกเลือกสรรอย่างดี วัสดุทุกอย่างต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานก่อนที่จะถูกนำมาใช้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของตัวบ้านก่อนตัดสินใจซื้อ

HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
February 14, 2019 | Life I | 8

Construction

การก่อสร้างถูกควบคุมโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน เพื่อให้ได้บ้านที่สวยงามและแข็งแรงถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
April 25, 2019 | Life I | 9

Environment

สิ่งแวดล้อมในโครงการ จะให้ความรู้สึกปลอดภัย ปลอดโปร่ง ร่มรื่น และอบอุ่น แก่ผู้อยู่อาศัย เนื่องจากสัดส่วนที่ลงตัวระหว่างตัวบ้านและพื้นที่ส่วนกลางของโครงการที่ถูกคำนวณมาอย่างดีเยี่ยม

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap122:detail_th

Get in Touch!

Contact and visit us via mobile phone, line application, facebook-or-website. See U.

Contact me!